Nedvang – “Glas in ‘t Bakkie” campagnewebsite – augustus 2018

Privacyverklaring

Glas in ’t Bakkie is een initiatief van Stichting Nedvang (gevestigd aan de Schorpioenstraat 290, 3067KW te Rotterdam met KvK-nummer 27282303) (hierna ook: “Nedvang”, “wij” of “ons”), dat in opdracht van Stichting Afvalfonds Verpakking namens het verpakkende bedrijfsleven de inzameling en recycling van (glas)verpakkingsafval in Nederland monitort en stimuleert. Deze Privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door de ‘Glas in ’t Bakkie’-website (hierna: de “Website”). De Website is een campagnewebsite van Nedvang die gebruikt wordt voor de publiekscampagne omtrent glasinzameling.

Nedvang hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Nedvang als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die u identificeren of verband met u houden (“Persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”).

Toestemming

Wanneer u toestemming geeft aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken heeft u de mogelijkheid te kiezen welke informatie u van ons wenst te ontvangen; u kunt zich bijvoorbeeld inschrijven voor één van onze nieuwsbrieven.

Doelstelling

Via de Website kunt u met ons in contact treden voor het ontvangen van een gepersonaliseerde toolkit, dan wel het downloaden van bepaalde (campagne)bestanden. In dit kader verwerken wij onder andere uw naam en e-mailadres.

Tevens kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij kunt u zich te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Gedurende uw bezoek op de Website slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina’s op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Bewaartermijnen

Nedvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waartoe zij oorspronkelijk verzameld zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, aan te passen of in te zien. Dat kan via de Website door een Verzoek Inzage Persoonsgegevens (“Data Access Request”) in te dienen. U heeft ook de mogelijkheid om zelfstandig uw profiel bij te werken via de link bij de nieuwsbrief die u heeft ontvangen. De link hiervoor vindt u onderaan iedere nieuwsbrief. In het daaropvolgende scherm kunt u:

  • uw persoonsgegevens bij ons bekijken en bewerken;
  • zich af- en aanmelden voor nieuwsbrieven;
  • een bestandsexport aanvragen van uw persoonsgegevens, waaronder gegevens die u aan ons heeft verstrekt;
  • een verwijderingsverzoek indienen, tenzij deze worden bewaard om administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Wilt u niet langer herkend worden door onze Website? Verwijder dan uw cookies van:

Nieuwsbrieven

Wanneer u ervoor kiest zich te abonneren om onze nieuwsbrieven en hiervoor toestemming geeft worden uw gegevens door ons verwerkt via MailChimp, het platform dat wij gebruiken om periodiek e-mailnieuwsbrieven te verzenden. Dit gebeurt op een beveiligde wijze conform de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden van MailChimp, welke voldoen aan de eisen van de AVG. Wij vragen u voor de zekerheid altijd nogmaals in een apart e-mailbericht uw aanmelding te bevestigen.

Sociale media

Voor de ‘Glas in ‘t Bakkie’ campagne wordt de inhoud die op sociale media is geplaatst getoond op de Website. Dit doen wij uit informatieve overwegingen. Indien u op de inhoud klikt, wordt u doorverwezen naar de pagina van het desbetreffende social media platform. Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op onze Website, niet op die van derden

Beveiliging

Nedvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging,

Cookies

Een cookie is een stukje informatie dat als bestand op uw computer of tablet wordt opgeslagen op het moment dat u op deze computer of tablet de Website bezoekt. Het gebruik van cookies is primair bedoeld om de Website optimaal te laten functioneren, om de gebruikservaring te verbeteren en om advertenties relevanter te maken. Het gebruik van cookies is veilig. Uit cookies kunnen geen persoonsgegevens, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, worden herleid.

Wij maken gebruik van de volgende typen cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cruciaal voor een goed werkende website. Zonder deze cookies zou de Website niet goed werken. Daarom kunnen functionele cookies niet worden uitgezet. We onderscheiden tussen ‘sessie-gebonden’ functionele cookies, die worden verwijderd wanneer u de Website verlaat na bepaalde tijd, en ‘permanente’ functionele cookies, die onze Website bijvoorbeeld vertellen dat u een mens bent en geen robot.

Statistische cookies

Statistische cookies zijn voor ons belangrijk om de Website goed werkend te houden. Ze vertellen ons hoeveel mensen de Website bezoeken, hoe lang het duurt om een pagina te laden, en welke knoppen worden ingedrukt door gebruikers. Statistische cookies worden alleen ingezet wanneer zij enkel geanonimiseerd gegevens verzamelen die niet tot u persoonlijk te herleiden is.

Zo gebruiken wij Google Analytics om de statistieken voor de Website bij te houden. Deze dienst plaatst een cookie om uw browser te herkennen. Hiermee worden uw gegevens gedeeld met Google, enkel voor zover is toegestaan onder de AVG, en hebben zij geen toestemming dit te delen met derden. De informatie wordt vervolgens gebundeld met gegevens van andere bezoekers. Hierdoor kunnen wij u niet individueel herkennen.

Onvoorziene (embed) cookies

Wij proberen constant een goed beeld te houden van de cookies op onze Website. Het kan echter voorkomen dat derde partijen cookies bij u plaatsen door ‘embeds’, zoals YouTube-video’s, Instagram-afbeeldingen of Twitter-embeds. Deze ‘embeds’ gedragen zich alsof u de respectievelijke website heeft bezocht, daarbij cookies plaatsen, en eventueel uw interactie met de inhoud van de ‘embed’ volgen, wanneer u zelf ook bezoeker of gebruiker bent van de respectievelijke dienst of website.

Klachten

Bent u van oordeel dat Nedvang zich om de een of andere reden niet houdt aan deze Privacyverklaring? Laat ons dat dan weten door een e-mailbericht aan info@nedvang.nl te sturen. Zorg ervoor dat u de term “Privacyverklaring” in de onderwerp regel opneemt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Rotterdam, augustus 2018